Pelet Srbija

Pelet kvaliteta EN A1 15kg

Pelet kvaliteta EN Plus A1, sertifikovan je u EU. Pored evropskog sertifikata kvalitet potvrđuje i najnoviji domaći Jugoinspekt sertifikat. Prednost ovog peleta jeste ta što prema standardu EN Plus  A1 pepela ima manje ili jednako od 0,7 %.

Pelet kvaliteta EN A1 15kg

Pelet kvaliteta EN A2 15kg

Pelet kvaliteta EN Plus A2, sertifikovan je u EU. Pored evropskog sertifikata kvalitet potvrđuje i najnoviji domaći Jugoinspekt sertifikat. Razlika između ovog i peleta EN Plus A1 jeste u ostatku pepela kojeg kod ovog tipa ima manje ili jednako od 1,2%.

Pelet kvaliteta EN A2 15kg

Big bag pakovanja peleta 1030kg

Većim potrošačima nudimo takozvani big bag, pakovanje težine 1030kg, dimenzija 91×91×180 cm.

Big bag pakovanja peleta 1030kg